Domáca

    energia

gallery/logo3

Najlepšie riešenia od profesionálov!

 

 

Reklamačný poriadok 

   Aj napriek tomu, že internetový obchod predáva len kvalitné výrobky od starostlivo vyberaných výrobcov, môže sa na dodanom výrobku vyskytnúť nejaký problém. V prípade, že so zakúpeným tovarom kupujúci nie je spokojný, má právo na odstúpenie od zmluvy (kúpy) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci doručí tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predajcu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale, s kompletnou dokumentáciou priloženou k tovaru. Predajca vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru. Kupujúci si môže zvoliť vrátenie peňazí (platí len pre kupujúcich zo Slovenskej republiky) zaškrtnutím príslušného políčka na prednej strane faktúry.

   Na zakúpený tovar sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. K uplatneniu záruky je potrebné predložiť faktúru („Doklad o kúpe“ si kupujúci ponecháva) a záručný list. 

   V prípade reklamácie, kupujúci zašle predajcovi reklamovaný tovar spolu s vyplneným ´Reklamačným protokolom´ (na zadnej strane faktúry). Predajca zásielky posielané kupujúcim na náklady predajcu nepreberá. 

   Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predajca potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúceho informovať. V prípade oprávnenej reklamácie – predajca zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predajca po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

   Zásielka (tovar zabalený ako balík alebo list) je zabezpečená neporušenou originálnou páskou internetového obchodu s logom ENVIAL. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka je viditeľne poškodená alebo zničená, je povinný bez prevzatia zásielky túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi (pošta alebo kuriér) a ihneď kontaktovať predajcu na telefónnom čísle +421 908 363 515, alebo e-mailom na adresu reklamacie@envial.com. Predajca nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenia tovaru nebudú akceptované.

(vybraté zo Všeobecných obchodných podmienok, kapitola VI.)

   Kde a kedy môžete Vašu reklamáciu vybaviť:

   V pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.


mobil:                          +421 908 363 515

e-mail:                         reklamacie@envial.com *

* o zaslaní výrobku na reklamáciu nás prosím upovedomte, urýchli to proces jej vybavovania. Nezabudnite uviesť číslo objednávky a číslo faktúry, prosím. Adresa na zaslanie dokladov a reklamovaného tovaru: Krajinka, s.r.o., Družstevná 10, 034 03 Ružomberok 3